martes, 25 de octubre de 2011

Walter Illges - 1919.

Va participar de la campanya al Encantats de 1919.

Josep Pauss - 1919.

Va participar a la campanya del 1919 als Encantats.

August Herzog - 1919.

Va participar a la campanya dels Encantats al 1919.

Plans - 1922.

Obren la Via Grallera a la Cara Nord del Pedraforca amb Estasen i companys.

Novelles - 1922.

Obren la Via Grallera de la Cara Nord del Peraforca amb Estasen i companys.

Broggi - 1922.

Al 1922 amb Estasen i companys obren la via de la Grallera a la cara nord del Pedraforca.

Bofill - 1922.

Al 1922 amb Estasen i companys obren la via de la Grallera a la cara nord del Pedraforca.

Ramon Arabia - 1879.

Membre  de Associació d'Excursions Catalana, connectà amb els clbs alpins estrangers i ens representà a la Conferencia Internacional de Clubs Alpins celebrada el 1879 a Ginebra amb un parlament sobre " Els Clubs Alpins i les Associacions  Excursionistes".El 1880 el mateix Arabia puja el Mont Perdut com a membre  de la caravana organizada pel Club Alpi Frances, secció Luz-Gavarnie.
(*50 anys del Cade 1993)

lunes, 24 de octubre de 2011

Elionor Orfila - 1925.

Membre del CEC. Escaladora.

Josep Roig - 1930.

Membre del CEC. Escalador.

Va escalar el Bisbe en 1932 amb Estasen, Mas, Andreu, Mullor y Vila. 

Galilea - 1926.

Membre del CEC. Escalador.

Albert Oliveras - 1926.

Membre del CEC. Escalador.

Ernest Mullor i Creixell - 1925.

Membre del CADE del CEC. Escalador.

C. Zernit - 1925.

Membre del CEC. Escalador.

Pep Rivas - 1925.

Membre del CEC. Escalador.

Pera Guasch - 1925.

Membre del CEC. Escalador.

Soler i Cot - 1922.

Membre de la Associació Excursionista Avant. Actual UEC. Escalador.

Segués - 1922.

Membre del CET. Centre Excursioniste de Terrassa. Escalador.

J. Sellares - 1922.

Membre del CEC. Escalador.

Ernest Giró - 1919.

Membre del CEC. Escalador.

Va participar a la campanya als Encantats al 1919.

Carles Feliu - 1919.

Membre del CEC. Escalador.


Va participar a la campanya als Encantats de 1919.

Josep Maria Guilera i Albiñana - 1919.

Membre del CADE. Escalador.

2ª Generació.

Al 1919 fa grup junt a altres companys amb alpinistes centroeuropeus.

Pau Badia - 1919.

Membre del CEC. Escalador.

2ª Generació.

Al 1919 fa grup junt a altres companys amb alpinistes centroeuropeus. 


Va participar de la campanya als Encantats de 1919.

Josep Rovira - 1919.

Escalador membre del CEC.

2ª Generació.


Al 1919 fa grup junt a altres companys amb alpinistes centroeuropeus. 


Obre la ia Grallera a la Cara Nord del Pedraforca al 1922.

Josep Soler i Coll - 1910.

Va ser un dels primers grimpaires.Fan ascensions de considerable energadura a la Pica d'Estats, Besiberris, Encantats, Aneto, Maladeta, Crestas de Tempestats de pujada i de Llosàs de baixada.


Tambe va participar de la 2ª Generació.

Al 1919 fa grup junt a altres companys amb alpinistes centroeuropeus.

Ignaci Canals - 1910.

Va ser un dels primers grimpaires.Fan ascensions de considerable energadura a la Pica d'Estats, Besiberris, Encantats, Aneto, Maladeta, Crestas de Tempestats de pujada i de Llosàs de baixada.

Isidre Puig - 1910.

Va ser un dels primers grimpaires.Fan ascensions de considerable energadura a la Pica d'Estats, Besiberris, Encantats, Aneto, Maladeta, Crestas de Tempestats de pujada i de Llosàs de baixada.

Emili Juncadella - 1910.

Va ser un dels primers grimpaires.


Fan ascensions de considerable energadura a la Pica d'Estats, Besiberris, Encantats, Aneto, Maladeta, Crestas de Tempestats de pujada i de Llosàs de baixada.

Juli Soler i Santaló - 1910.

Va ser un dels primers "Grimpaires". escalan algunes agulles per les seves vies"originals" o "normals".Fan ascensions de considerable energadura a la Pica d'Estats, Besiberris, Encantats, Aneto, Maladeta, Crestas de Tempestats de pujada i de Llosàs de baixada.

Al 1906 publica  la Guia de la Vall D'Aran.

Remir Busquets - 1910.

Membre dels primers grimpaires.


Fan ascensions de considerable energadura a la Pica d'Estats, Besiberris, Encantats, Aneto, Maladeta, Crestas de Tempestats de pujada i de Llosàs de baixada.

Mossén Jaume Oliveras - 1910.

Membre dels primers "Grimpaires"......

Fan ascensions de considerable energadura a la Pica d'Estats, Besiberris, Encantats, Aneto, Maladeta, Crestas de Tempestats de pujada i de Llosàs de baixada.

Enric Ribera - 1908.

Fundador de la secció de escalada del CEC. Excursionista precursor de la escalada.

Albert Santamaria. 1908.

Fundador de la secció d'escalada del CEC al 1908. Excursioniste i precursor de la escalada.

Eduart Vidal i Riba - 1908.

Fundador al 1908 de la secció d'esports de Muntanya del CEC, excursioniste, precursor dels primers escaladors.

Jaume Baladia 1908.

Jaume Baladia 1º President de la recen fundada Secció d'escalada del CEC.

Es pot considerar un excursioniste dels primers precursors de la escalada.

Artur Osona -1880.

Va publicar les primeres guies d'itineraris excursionistes de les comarques centrals de Catalunya...

No es tenen referencies de que a escalat a Montserrat, pro es logic que coneixes la muntanya.

Cèsar August Torras - 1880.

Cèsar August Torras explica a la revista La Renaixensa al 1880. una "excursió" al Montgròs. Es trate de la primera incursió a la zona central de la muntanya fins aleshores totalment inexplorada.


Al  1902 inicia la gran obra de deu volums sobre els pirineus catalans.


Fundador de la secció d'escalada del CEC al 1908.

Francisco López Fabra - 1851.

Acompañado de José Pujol ascienden al Montcau a la vista de varios excursionistas, el relato esta publicado en el Diario de Barcelona de 24 de Septiembre de 1851.

 Son de la Associació Catalanista de Excursions Cientifiques. actual CEC.

Jose Pujol - 1851

El 22 de Setembre de 1851, Don Jose Pujol y Don Francisco López Fabra ascienden al Montcau, a la vista de varios excursionistas, esta relatada en el Diario de Barcelona de 24 de setiembre de 1851.

Son de la Associació Catalista déscursions Cientifiques ( actual Centre Excursionista de Catalunya. CEC).